Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
90-237 Łódź, ul. Banacha 1/3, budynek B

O Instytucie

Głównym zadaniem Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska jest koordynacja kształcenia studentów biologii, ochrony środowiska oraz biomonitoringu / biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych.
Wybrane kierunki badawcze realizowane w Instytucie EiOŚ:
BIOLOGIA I EKOLOGIA: Długoterminowe, pionierskie i innowacyjne badania organizmów wodnych i lądowych; ekologia behawioralna i ewolucyjna; biologia i ekologia człowieka.
BIOMONITORING: Biologiczna ocena stanu ekologicznego ekosystemów; organizmy wskaźnikowe i inwazyjne; monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000.
OCHRONA ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE: Kompleksowe działania w celu ochrony i rekultywacji ekosystemów naturalnych i miejskich.
Metody badawcze stosowane w jednostkach Instytutu EiOŚ: badania terenowe, nowoczesne techniki mikroskopowe i laboratoryjne, kultury komórkowe, metody teledetekcyjne, molekularne i genetyczne, zaawansowane analizy matematyczne i statystyczne.


Dla studentów

Oferta dydaktyczna Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska dotyczy kierunków: biologia (specjalność biologia środowiskowa), ochrona środowiska oraz biomonitoring / biomonitoring i biotechnologie ekologiczne. Studiując u nas: 1) poznasz zależności między organizmami i środowiskiem; 2) nauczysz się innowacyjnych rozwiązań dla ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska w obliczu globalnych zmian; 3) po studiach będziesz mógł zastosować swoją wiedzę w praktyce gospodarczej (własna firma) lub publicznej (instytucje związane z ochroną środowiska).


Dla doktorantów

Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska powołane zostały w 1993 roku na funkcjonującym wówczas Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. Studia kształcą słuchaczy w zakresie wybranych dyscyplin: biologii, ekologii lub ochrony środowiska. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w szkołach wyższych, instytutach Polskiej Akademii Nauk, instytutach resortowych, placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną środowiska, parkach krajobrazowych, parkach narodowych, jak również urzędach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Może także podjąć pracę jako ekspert w zakresie ochrony środowiska w instytucjach rządowych i europejskich lub administracji lokalnej.

WIEDZA, INNOWACJE, CZYSTE ŚRODOWISKO = LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

Skontaktuj się z nami!

Aktualności

Posiedzenie Rady Instytutu

data publikacji: 09/02/2018

Informuję, że najbliższe posiedzenie Rady Instytutu EiOŚ odbędzie się 20 lutego br, o godz. 11.00 w auli 9B. Zapraszam.

Witamy na nowej stronie Instytutu EiOŚ

data publikacji: 22/12/2017

Witamy na nowej stronie Instytutu EiOŚ.

INSTYTUT EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Dyrektor Instytutu:
dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. nadzw. UŁ

90-237 Łódź, ul. Banacha 1/3, budynek B, pokój nr 111

Tel: +48 42 635 43 30
e-mail: adrianna.wojtal@biol.uni.lodz.pl